stenen bruin

Werkwijze opvoedcoaching aan huis

werkwijze 2

Opvoedcoaching aan huis is een investering in uw gezinssysteem omdat er positieve verandering merkbaar zal zijn in uw gehele gezin. We komen bij u thuis, werken op flexibele werktijden, zijn kleinschalig en persoonlijk en hebben op dit moment geen wachtlijst.

Opvoedcoaching aan huis werkt competentiegericht; dit biedt ons een goede invalshoek om uw krachten en kwaliteiten in kaart te brengen, om vervolgens te analyseren hoe deze zich verhouden tot de moeilijkheden die u ervaart.
De gezinsbehandeling is gericht op het vergroten van de competenties van het gezin of de professional(s). Er wordt gestreefd naar een balans tussen draagkracht en draaglast. Wanneer de draaglast (de eisen die aan u worden gesteld) groter wordt dan de draagkracht (wat u aankan of denkt aan te kunnen), ontstaan problemen waar we u bij kunnen ondersteunen.

Tijdens het hele proces is het ook mogelijk om telefonisch / mail / skype contact af te wisselen met een afspraak op locatie. Hoe lang het traject gaat duren is afhankelijk van de vraag, de problematiek en uw behoeften. De frequentie van de contactmomenten wordt in onderling overleg afgesproken, afhankelijk van uw wensen.

Bel of mail ons gerust vrijblijvend voor meer informatie, een kleine opvoedvraag of het plannen van een kennismakingsgesprek!