stenen bruin

CORONA-NIEUWS

Vanwege RIVM besluit op 15-3-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van de Nederlandse overheid hebben wij maatregelen getroffen zodat onze cliënten en wij zo min mogelijk risico lopen. Onze afspraken en huisbezoeken gaan gewoon door, tenzij:

Er is iemand in jullie gezin verkouden, koortsig of moet regelmatig hoesten of niesen. Dan willen we je dringend vragen contact met ons op te nemen zodat we de afspraak kunnen omzetten naar een Skype gesprek of telefonische afspraak. Een nieuwe afspraak inplannen ná 6 april is uiteraard ook mogelijk.
De gezinsbehandelaar of iemand uit haar gezin waar je een afspraak mee hebt, heeft 1 van de symptomen zoals hoesten, niezen, koortsig. Dan zal je telefonisch/ via app gevraagd worden of je de afspraak wil omzetten naar een Skype of telefonisch afspraak óf dat je hem wilt uitstellen.
24u na het verdwijnen van de klachten kunnen we weer een face-to-face afspraak inplannen.

Tijdens het huisbezoek gaan we aandacht besteden aan een veilige afstand tussen elkaar om de kans op besmetting van elkaar te minimaliseren.

Heb je geen symptomen maar vind je het prettiger om je afspraak om te zetten naar een Skype gesprek of telefonische afspraak dan is dit uiteraard ook mogelijk.