stenen bruin

Onderzoek American Psychological Association: strenge ouders houden adhd- kind in stand

Of ouders ADHD in stand houden betwijfelen wij, dat ze het gedrag positief kunnen beinvloeden en hun kind belangrijke en waardevolle vaardigheden kunnen aanleren om om te gaan met de ADHD / ADD is voor ons een feit. Binnenkort starten wij met een oudercursus speciaal voor ouders met een kind met ADHD / ADD. Houd onze site en facebook in de gaten, meld je aan en zegt het voort!

Bron: Volkskrant, Margreet Vermeulen, 9-12-2016

Onderzoek: strenge ouders houden adhd-kind in stand

Kinderen met adhd hebben minder kans dat zij over hun stoornis heen groeien als ze langdurig kritische en negatieve reacties van hun ouders krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Florida International University.

De American Psychological Association (APA) bracht dat gisteren naar buiten. Bij het ontstaan van adhd speelt vermoedelijk een groot aantal biologische- én omgevingsfactoren een rol. Ook de stijl van opvoeden lijkt van invloed, omdat adhd vaker voorkomt bij kinderen die veel kritiek van hun ouders te verduren krijgen. Onduidelijk is of de houding van de ouders de oorzaak is van de adhd of het gevolg ervan. Kinderen met adhd vergen een grote pedagogische inspanning. Deze studie geeft daar evenmin uitsluitsel over.

Via ouders aanpakken
Een gedragswijziging van vader en moeder kan helpen de negatieve spiraal te doorbreken

De onderzoekers bekeken het driejarig verloop van de adhd-symptomen van 388 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De houding van de ouders werd aan het begin en het eind van de studie gemeten. Naarmate de ouders zich op beide meetmomenten kritischer of negatiever uitlieten over hun kind was de kans op herstel kleiner. Een dergelijk verband in de tijd werd niet gevonden bij een controlegroep van kinderen met odd (oppositioneel-opstandige gedragsstoornis).

De studie biedt volgens de auteurs perspectief om adhd bij kinderen eventueel via de ouders aan te pakken. Ongeacht of hun negatieve houding tegenover het kind de oorzaak is van de stoornis, kan een gedragswijziging van vader en moeder helpen de negatieve spiraal te doorbreken.

Niet overtuigend
Jan Buitelaar, hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Radboud Universiteit, vindt de studie niet overtuigend. 'Wij deden in 2014 soortgelijk onderzoek maar zagen geen effect van de houding van de moeder op de ernst en het verloop van adhd.' Buitelaar vindt de kinderen in de Amerikaanse studie te jong. 'Het omslagpunt voor adhd ligt rond het 15de levensjaar. Bij kinderen van 7 tot 13 is nog helemaal geen verbetering van de symptomen te verwachten.'