stenen bruin

Jeugdhulpverlening op school is ontzettend waardevol

Een artikel uit de nieuwsbrief van 18-1-2016 van het samenwerkingsverband VO, Regio Utrecht West RUW.

Hierin is te lezen dat zij een pilot gestart zijn vanuit de gemeente om specialistische hulpverlening te bieden binnen de praktijkschool. Binnen deze pilot zorgt een specialistische jeugdhulpverlener dat de jongere, het zorgteam van de school en de thuissituatie van de jongere samenwerken bij eventuele problemen. Deze samenwerking zorgt voor een verbeterde ouder-school relatie waardoor op school en thuis de problemen verminderen en dit ten goede komt aan de jongere en zijn/haar schoolprestaties.

Het traject is laagdrempelig en preventief en hierdoor naar verwachting kostenbesparend omdat het langdurige trajecten voorkomt. Wij vinden het fijn om te lezen dat er in de regio Utrecht specialistische jeughulpverlening geboden wordt door onze kundige ex-collega Esther van Schilt. Opvoedcoaching aan huis biedt vergelijkbare laagdrempelige preventieve trajecten aan scholen in de regio Tilburg-Breda omdat wij ook van mening zijn dat op tijd signaleren en kortdurende trajecten aanbieden waarin de brug geslagen wordt tussen thuis en school, zeer positief resultaat oplevert.

Jeugdhulpverlening op school
Het was even zoeken via welke route de jeugdhulpverlening zou worden ingezet, maar inmiddels is dit duidelijk. Esther vertelt: “De lijn die we hebben afgesproken is mentor – zorgcoördinator – jeugdhulpwerker en dat werkt goed. In principe bied ik kortdurende, preventieve trajecten en ik kan ingeroepen worden voor consultvragen. Als de mentor iets signaleert, kan er al vroeg hulp worden geboden. Dit is positief voor leerlingen en ouders en het werkt kostenbesparend omdat de langere en duurdere trajecten worden vermeden. ” Net als het onderwijs, wordt ook de jeugdhulpverlening op het Futura College op maat gemaakt. “De jongere staat centraal,” zegt Esther. “Na een gesprek met de leerling, zijn of haar ouders en school ga ik in gesprek met de leerling zelf. Ik vraag hoe het gaat, wat er goed gaat, wat er precies gebeurt, hoe hij of zij zich voelt, hoe het thuis gaat enzovoort. Vervolgens leg ik een lijn met thuis en kijk ik of de ouders zicht hebben op het probleem van hun kind. Daarna kijken we samen wat er nodig is. Soms zijn het alleen wat adviezen of tips, voor de jongere en/of voor de ouders. Soms ga ik een aantal keer thuis langs om daar veranderingen in gang te zetten en soms is er meer zorg nodig. Daar begeleid ik de ouders en de leerling dan naartoe. Dit probeer ik in ongeveer vijf consulten te doen.”

Een brug slaan
De grote waarde van de jeugdhulpverlening op school zit volgens Puck vooral in de verbetering van de ouder-school relatie. “Het contact dat wij met ouders hebben, is anders dan het contact dat de jeugdhulpverlening heeft. De jeugdhulpwerker heeft de mogelijkheid om direct in de thuissituatie te ondersteunen. Door gezamenlijk in gesprek te gaan met de ouders kan er laagdrempelig en preventief gewerkt worden.” Esther vertelt verder. “Ik kan met mijn achtergrond een brug slaan tussen school en thuis. En dat is nodig want vaak lopen ouders ook tegen moeilijkheden aan met hun kinderen en blijven ze zitten met vragen. Een deel van mijn begeleiding bestaat uit het bieden van ‘psycho-educatie’: hierin geef ik uitleg over wat het betekent om een beperking te hebben en wat dit voor invloed heeft op de opvoeding. Ouders hebben daar vaak nog geen duidelijk beeld van. Maar ook voor onszelf is de relatie belangrijk: om te zorgen dat het op school beter gaat, is het van belang om zoveel mogelijk over de leerling te weten.”

De toekomst
Of Esther kan blijven op het Futura College hangt af van de resultaten van de pilot. Esther: “De gemeente zal een kosten-baten analyse maken, maar omdat er geen nulmeting is, zal ik casuïstiek anoniem bespreken om tot resultaten te komen. Zelf zie ik dat de jeugdhulpverlening veel oplevert, maar of het besparend zal zijn, dat kan ik in deze korte tijd nog moeilijk inschatten. Maar dat het laagdrempelig en preventief werkt, dat weet ik wel zeker. Ik hoop dan ook dat deze vorm van samenwerken tussen jeugdhulpverlening en onderwijs op meerdere scholen zal worden ingezet.” Carolien sluit daarbij aan. “Als jeugdhulpwerker kan Esther snel schakelen en handelen. Er zijn een aantal acute zaken waarin zij meteen iets heeft kunnen betekenen. We hopen dan ook écht dat de jeugdhulpverlening door kan blijven gaan na de pilot.”